Θάλαμος Aeromat ΙΙ Νέας Γενιάς (βράσιμο, ψήσιμο, κάπνισμα)

 

Καπνογεννήτρια Η 504

 

Καπνογεννήτρια Νέας Γενιάς Η 503

 

Θάλαμος Απόψυξης

 

Θάλαμος Ψύξης

 

Θάλαμος Ωρίμανσης